[Hymns] Trinitatis søndag, 3. juni

Mogens Lemvig Hansen mogens at kayju.com
Mon May 28 10:15:11 PDT 2012


Dear Friends,

Here the service plan for Sunday, June 3rd.  Since it is a layman's service, 
there will not be communion, and the wording of the blessing just before the 
three-fold amen is different (it's a repeat of the blessing from the altar).

See you there,
Mogens


Lægmands Gudstjeneste
Den Danske Kirke i Vancouver

Søndag: Trinitatis søndag
Dato og tidspunkt: 3. juni, 2012, kl. 11


Præludium

Indgangsbøn

Salme:  DDS 403, DDK 47, Denne er dagen, som Herren har gjort

Hilsen

Kollekt

Læsning GT:  Es 49,1-6

Salme:  DDS 418, DDK 401, Herre Jesus, kom at røre

Læsning N. T.: Ef 1,3-14

Trosbekendelsen

"Lad verden ej med al sin magt."

Salme:  DDS 6, DDK 563, Dig være, mildeste Gud Fader

Prædiken: Matt 28,16-20

"Jeg hjertets dør vil åbne dig"

Indsamling

Salme: DDS 364, DDK 424, Al magt på jorden og i Himlen

Velsignelsen  (Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens 
fællesskab være med os alle.  Amen, amen, amen.)

Salme: DDS 724, DDK 34, Solen stråler over vang

Udgangsbøn

Meddelelser

"Tider skal komme"

Postludium


More information about the HymnNumbers mailing list