Konfirmation ved Den Danske Kirke i Vancouver, B.C.

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

Hvis du er døbt og mindst 13 år gammel, kan du blive konfirmeret i Den Danske Kirke i Vancouver. Der er som regel et orienterings møde engang i september. Mødet annonceres på kirkens web sted og i Kirkebladet, men hvis du i god tid sender en e-mail til , så skal vi sende dig en invitation. Tag din dåbsattest med til mødet. Hvis du aldrig blev døbt, kan vi selvfølgelig arrangere, at du bliver det før konfirmationsdagen.

Konfirmations­forberedelsen varer omkring ni måneder. Du, præsten og de andre konfirmander skal snakke om, hvad det er I tror på, om I tror, hvad det betyder at tro, om det onde, om ansvar, om vore ritualer og symboler, og om hvordan det hele passer sammen. Forhåbentlig får du i det mindste et glimt af, hvorfor det er umagen værd at gå i kirke søndag morgen.

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredie dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen!

Konfirmanderne med præsten i Biblioteket Konfirmations­forberedelsen foregår på engelsk i kirken. Hvis du bor langt væk eller foretrækker dansk, finder vi en løsning.

Pastor Saltorp velsigner en konfirmand Konfirmations­gudstjenesten er som regel søndagen før Victoria Day i maj måned.

Vi forventer et gavebidrag i forbindelse med konfirmations­forberedelsen. Kirken financieres udelukkende gennem sådanne bidrag. Hvis du—eller nok snarere dine forældre—er skattepligtig i Danmark men arbejder her, kan kirkeskatten overføres til Den Danske Kirke i Vancouver. Kirkens kontor kan hjælpe med at udfylde den nødvendige blanket.