En Prædiken til Mariæ bebudelses dag ved Den Danske Kirke i Vancouver, B.C.

1Mos 18:1–15
eller Isa 7:10–14
1Kor 1:21–31
Luk 1:46–55

Marias Bebudelse, 2018.

 

 Det er Marias Bebudelsesdag i dag. For mange er det et lyspunkt i slutningen af den række af alvorsfulde og lidt dystre fortællinger, vi har lyttet til i fasten. – Og nu er blomstertiden

ovenikøbet på vej.

Derfor er der mange, der ser dagen som indgangen til den dejlige forårstid.

Det er fortællingen om, hvordan Gud går ind i tiden, således at det menneskelige og det guddommelige fuldstændigt forenes -samtidig med, at Gud forbliver Gud og mennesket en skabning skabt i Guds billede.

Stedet for mødet mellem det himmelske og det jordiske er pigen Maria. Hun havde et valg, hun kunne have sagt nej…                                                                                                                                       Ærkebiskop Desmond Tutu i Sydafrika forestiller sig, hvordan det havde forløbet.

Ærkeengelen Gabriel finder frem til det beskedne hus, hvor Maria og familien bor. Han banker på: Bank, bank,   

”Kom ind ”

”Øh Maria ”

”Ja”

” Maria, Gud vil gerne have, du bliver mor til hans søn ”

” Hvad? Mig! Her i landsbyen kan man ikke engang klø sig i nakken, uden at alle ved det! Vil du have, at jeg skal være enlig mor?                                                                                                              Jeg er en pæn pige, at du ved det. Desværre. Prøv næste dør ”.

Hvis hun havde sagt sådan, ville vi have været på spanden. Gudskelov og forunderligt nok sagde Maria ” Se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord! ”

Og universet udstødte et kosmisk suk af lettelse, fordi hun havde gjort det muligt at lade en frelser blive født.

 

Maria er et mennesket, der i tro og med håb åbner sig for det guddommelige.

En undseelig, fattig pige, kun kendt i landsbyen og af den nærmeste familie.

En frøken nul og niks for de fornemme kredse i Jerusalem og andre storbyer, en pige uden dannelse og intellektuelle kvaliteter.

 

Men Gud kan gøre det umulige. Han gør det ofte på en for os overrumplende måde, idet han, som Paulus sagde det, gør brug af det, der er svagt i verden.

Det som vore øjne ser ned på og ringeagter.

 

Bibelen har en lang række eksempler på den udvælgelsesmetode, men Maria er det strålende centrum i dag.

Hun havde derhjemme i Nazaret fået et uventet besøg af engelen Gabriel, der afslørede Guds planer for hende.

Planer der skulle tage deres udgangspunkt i det barn, hun var udvalgt til at føde.

 

Englens besøg var forståelig nok en chokerende oplevelse for hende. Men ikke desto mindre var hun et par dage efter i stand til, at foretage en mindre rejse til sin slægtning Elisabeth.                       Elisabeth, der selv om hun over den fødedygtige alder, ventede sit første barn, Johannes, den senere Johannes Døberen.

Og her hos Elisabeth sang Maria fortumlet og glad den lovsang til Gud Herren, der er evangelieteksten i dag.

Man kan høre Marias lovsang i vore dage, de mest uventede steder og i de mest utrolige situationer. Det var f.eks. hvad Christian Balslev-Olesen oplevede I Afrika.                                                               Han er tidligere generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og arbejder nu for FN som koordinator netop i Afrika. Under en rejse besøgte han en afrikansk slumby, og mødte Elisabeth.  

Hun var alene med syv børn. Manden, eller mændene, for der havde været flere, var forsvundet. Hendes bolig var et skur flikket sammen af pap - og blikplader.                                                               Området uden veje og kloakering. Elisabeth var én af tusindvis af kvinder i samme situation. Arbejdsløsheden var 60%.

Her var fattigdommen håbløs. Kriminaliteten hård. Menneskeligt og materielt var stedet en elendighed. Fattigdommen var stinkende og uden nogen form for forsonlige elementer.                                                   Her handlede det blot om at overleve.

Elisabeth havde taget os med til gudstjeneste i et lille skur- fortæller Balslev- Olesen.                                                                                                                                                                                       Et kors, et par lys, blomster, et billede af Jesus var alt hvad der var i det lille rum. Kirken var pakket med kvinder og børn, som Elisabeth. Fattige og med udsigt til en håbløs fremtid.

Gudstjenesten vekslede mellem sang, læsning af bibeltekster, bøn og personlige vidnesbyrd. Salmesangen var stærk og livskraftig. Bønnerne konkrete og personlige.I små beretninger fortalte kvinderne stolt om kampen for at overleve. Elisabeth havde sammen med andre kvinder startet en børnehave. I en skurvogn samlede hun en snes børn nogle timer hver dag.

Elisabeth bad, takkede Gud og brød ud i lovsang.

For os, der var gæster, var det en næsten uvirkelig oplevelse. En livsbekræftende protest midt i usselhed og menneskelig armod. Elisabeths lovsang og bøn var et glædesudbrud og en befrielse. Sangen og teksterne blev fremført med en vished om, at Gud står ved sine store ord om at, ville mætte de sultne, sætte fanger fri og løfte de små op.

For Elisabeth og de andre kvinder i slumbyen er Marias lovsang virkelighed. Elisabeths verden er den verden, hvor “den Mægtige har gjort store ting mod mig.... Han har øvet vældige gerninger med sin arm, han har ophøjet de ringe; sultende har han mættet med gode gaver”

For os kan en sådan direkte forståelse af Marias lovsang være svær at acceptere. Vi blev forlegne. For vi så og vidste noget andet - en umenneskelig fattigdom.

Men ikke for Elisabeth. For hende var Guds ord et løfte om noget nyt, om noget godt.

Marias lovsang er et radikalt opgør med en verden, der har glemt dem, der er udenfor. Dem, der er udenfor et aktivt arbejdsliv i vores eget samfund eller udenfor i den fattige verdens slumbyer.              Alle dem, der er udenfor i betydningen, at de ikke regnes for noget. Dem sætter Gud i Marias lovsang værdi på. Elisabeth og alle de andre udenfor bliver set og husket.                                                  Deraf deres mod og stolthed på trods af fattigdom og håbløshed.

Hvad med dig? Synger du lovsang? Objektivt set, vurderet ud fra materielle, sociale ting har du al mulig grund til det. Vi bor jo i jordens smørhul.                                                                                          Men jeg tror, at fortællingen om Marias bebudelse kan bruges til at minde os om, hvorfor vi er her.

At der er ting i livet vi ikke skal stille spørgsmålstegn ved. At der er en lang periode i ens liv, hvor man selv kommer sidst. Og prøv ikke at hoppe med på vognen med at skulle alt – og nå alt.                   Man skal lytte til alt det, der ikke siges. Lytte til de øjeblikke af ro og stilhed – søge dem. Og finde ud af, at der er brug for én andre steder, end inde bag dørtærsklen – og så tage det på sig.

Der er noget, der skal gøres, og det er os, der skal gøre det!

Stort og småt ligger og venter på at komme til at berøre os.

Jeg tror, at Guds tanke med os er, at vi skal leve for og med hinanden.

At vi skal lade os berøre, at vi skal elske, at vi skal give, at vi skal leve. Derfor skal der på denne dag synges lovsange til Gud, som gjorde sig sådan en umage, for at vi skulle finde den røde tråd. Kærlighedens blodrøde tråd i vort liv. På den dag skal Gud prises, fordi han med sit budskab til Maria tog det første skridt til at vise os, at han ikke bare er i himlen, men også har mænget sig sådan med os, at vi ved at åbne vore øjne og ører kan blive fortrolig med ham, som ven til ven.

Bare vi kunne takke og lovsynge som Maria. Tage dagen i dag som en åbenbaring af Guds giversind, et mirakel af uudtømmelige muligheder, mærke livskraften, evner og færdigheder i vores krop,

Huske at påskønne det, før livets smertelige erfaring selv skriver en erindring om alt det vi tog for givet - og nu var nær ved eller måske allerede har mistet.                                                                           Sådan som en ven og jeg blev mindet om det af den patient, vi traf på under et besøg på sygehuset.                                                                                                                                                              ”Mon I har haft det som jeg? ” spurgte han, ”aldrig tænkt over, hvilken nåde det er at kunne sætte den ene fod foran den anden, at gå bare fra en stue til en anden. Eller hvilken nåde det er, når man er blevet træt af at ligge på den ene side, da at kunne vende sig. Alt dette har jeg nu kunne gøre i 53 år uden rigtig at kende værdien af det.

Eller tag Luthers ord: Hvis Gud kun lod solen stå op en gang om året, så ville man fejre denne dag med en stor takke -og glædesfest; men da det nu sker hver dag, hvor mange tænker så virkelig over det?

Tænker vi på lignende måde på Guds kærlighed, der gav os sin søn og hermed nye livsmuligheder, der bygger på tro håb og kærlighed.                                                                                                     Burde vi ikke lovprise som Maria: Min sjæl ophøjer Herren. Og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

 

AMEN