Økonomi ved Den Danske Kirke i Vancouver

Den nedenstående tekst beskriver vores økonomi

I et typisk år udgør gavebidrag omkring 58% af kirkens indkomst. Årets fester, såsom Basaren og Forårs-middagen udgør yderligere omkring 17%. Vores lodseddel og tilskud fra den lokale udgave af Danske Spil bliver til en 12%. Annoncer i Kirkebladet giver omkring 5%. Medlems-gebyr, salg af kogebøger og salmebøger, og diverse andre kilder udgør resten.

Lønninger udgør omkring 61% af vore udgifter. Faste udgifter som varme, lys, vand, skatter, forsikring og revisor beløber sig til en 11%. Kontoret koster os omkring 4%, vedligeholdelse en 3%, og lodsedlen koster ca. 2%. Vi bruger omkring 7% på at trykke og udsende Kirkebladet. Vi hensætter omkring 3% til fremtidig vedligeholdelse og præstens flytte-udgifter. Omkring 2% af vores udgifter går til vore interne aktiviteter som Ungdomskoret, og 2% til vores opsøgende arbejde. Diverse udgifter udgør resten.

Fædrenes tro | hvor I bo, | er slægtens dyreste eje.